English »
Anasayfa Hakkında Sanatçılar Sergiler Fuarlar İletişim
Pi Artworks Sergiler
Güncel Sergiler
Gelecek Sergiler
Geçmiş Sergiler
 
 
 
       
 
London
Kenseth Armstead, Firelei Báez, Maria Berrio, Chitra Ganesh, Fay Ku, Lina Puerta, Frohawk Two Feathers, William Villalongo, and Saya Woolfalk
2016-11-18 _ 2017-01-07
   
 
   
 
Ön gösterim: 17 Kasım Perşembe, 18:00-21:00
Alexandra Schwartz küratörlüğünde

Pi Artworks Londra, yaşamını ve çalışmalarını New York’ta sürdüren küratör Alexandra Schwartz’ın kurguladığı American Histories sergisini duyurmaktan mutluluk duyar. American Histories, Pi Artworks Londra’nın Ekim 2016-Temmuz 2017 tarihleri arasında sürecek olan 'küratöryel sezon’unun ikinci sergisi. Sezon için Schwartz'ın yanı sıra Övül Ö. Durmuşoğlu, Sacha Craddock, Oliver Sumner, ve Morgan Quaintance, kendi pratikleri doğrultusunda küratöryel projelerini oluşturmak üzere davet edildi.

American Histories, Amerika’da yaşayan ve kültürel tarihi figüratif çizimler aracılığıyla ele alan dokuz sanatçıyı bir araya getiriyor. Çalışmalar, sanatçıların kendi kozmopolit kökenlerini ve ilham kaynaklarını yansıtırken, aynı zamanda Amerikan toplumunu oluşturan uluslararası kültürlere işaret ediyor. Sergi, sanatçıların bu temaları kendi bakış açılarından inceleyerek sentezleme şekillerini vurguluyor.

Avrupa’daki mülteci krizi, ABD’deki başkanlık yarışı ve dünyadaki pek çok olayın kültürel farklılıklarla ilişkisi günümüzün dikkat çeken konularından. Sergideki sanatçılar politik sorunları doğrudan dile getirmezken, farklılıkları yapıtları aracılığıyla irdeliyorlar. Sanatsal geleneklere değinen kağıt üzerine işler üreterek, kendi kökenleri üzerinden küresel tarihlerle modern kültürler arasındaki bağı yorumluyorlar. Tarihe olan tutkuları, ırk, etnisite ve cinsel kimliklere olan ilgileri, figürlere yaptıkları vurgu, American Histories’deki farklı geçmişten sanatçıları ortak noktalarda buluşturuyor.

Washington'da doğan ve Brooklyn’de yaşayan Kenseth Armstead, destansı çizim serisi Spook ile ABD’nin istihbarat teşkilatının ilk direktörü George Washington’a ajanlık yapan, Afrika-Amerikalı köle James Armistead Lafayette’in gerçek hikayesine odaklanıyor. Dominik Cumhuriyeti'nin Santiago de los Caballeros şehrinde doğan ve New York’ta yaşayan Firelei Báez, büyük ebatlı çizimleriyle, siyahi kimliklerle özdeşleşen tekstil, saç modeli, vücut süsü gibi süslemeleri betimliyor. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da doğup yaşamını New York’ta sürdüren Maria Berrio, ağırlıklı olarak Japon kağıtları kullanarak yaptığı resim ve kolajlarda, tarihi ve dini imgeleri, cinsellik ve aile kavramları hakkında yaptığı incelemelerle harmanlıyor. Brooklynli sanatçı Chitra Ganesh, Hindu mitolojisi, Avrupa'dan peri masalları, Bollywood posterleri gibi zengin kaynaklara başvurduğu detaylı ve renkli çalışmalarında, sanat tarihi ve edebiyatta marjinalleştirilmiş karakterleri ele alıyor. Taipei, Taiwan’da doğan ve Brooklyn’de yaşayan Fay Ku’nun çizimlerine, Çin parşömen resimleri, İtalyan Rönesans altar panoları ve modern popüler kültür ilham veriyor. Englewood, New Jersey’de doğup, Kolombiya’da büyüyen Lina Puerta New York’ta yaşıyor. Hem doğal hem de yapay ortamlarla ve bunların insan vücuduyla ilişkileriyle ilgilenen sanatçı, sergideki iki ve üç boyutlu çalışmalarında, el yapımı kağıdı, taş, çekirdek, kumaş ve boncuk gibi buluntu nesnelerle bir araya getiriyor. Şikago’da doğup, Los Angeles’ta yaşayan Frohawk Two Feathers detaylı tarihsel hikayeler kurgulayarak, kolonicilik ve ırk etrafındaki tartışmaları gündeme getiriyor. Sergideki çizimleri, 18. yüzyıla ait gibi görünen, aynı zamanda Nation of Gods and Earths'ten ve İslam toplumlarından etkilenen, hayali kadın ve erkek savaşçı figürlerini betimliyor. Hollywood, Florida doğumlu William Villalongo, Brooklyn’de yaşıyor. Çalışmalarında Afrika-Amerika ve Amerika tarihi ve kültürlerinden imge ve görselleri bir araya getirerek, tarihle sanat arasında bir diyalog kuruyor. Resim, video, çizim ve kolaj gibi mecralarda çalışan sanatçı, kadife kağıtları keserek yaptığı yeni serisinde, kültürel işaretlerden oluşan bir repertuvar aracılığıyla insan ve doğa ilişkisine değiniyor. Gifu, Japonya’da doğan ve Brooklyn’de yaşayan Saya Woolfalk, enstalasyon, video, resim ve kağıt işler yaparak küresel kültürler ve teknolojilerin gittikçe güçlenen çoğulluğunu konu ediniyor. Antropolojiden esinlenen yapıtlarında, kurgusal betimlemelerle, bu sismik değişimlerin kültür ve cinsel kimlikler üzerine olan etkisini işliyor.