English »
Anasayfa Hakkında Sanatçılar Sergiler Fuarlar İletişim
  Nancy ATAKAN
Biyografi
  Çizgiler Camiası
  Sporting Chances
  Ayna Ayna Söyle Bana
  Sahtekar Olmadığımızı Nereden Biliyoruz?
  Buralı 1970-2011
  İnanıyorum/İnanmıyorum
Sanatçılar
Volkan ASLAN
Nancy ATAKAN
Fatma BUCAK
Abraham David CHRISTIAN
Osman DİNÇ
İpek DUBEN
Nezaket EKİCİ
Parastou FOROUHAR
Maria FRIBERG
Susan HEFUNA
Tayeba Begum LIPI
Maude MARIS
Fahrettin ORENLI
Selma PARLOUR
Nejat SATI
Paul SCHWER
Kemal SEYHAN
Gülay SEMERCİOĞLU
Mehmet Ali UYSAL
Yuşa YALÇINTAŞ
 
 
  Nancy ATAKAN
   
 
ABD doğumlu Nancy Atakan yaşamını 1969 yılından beri İstanbul'da sürdürüyor; sanatçı, sanat eleştirmeni, sanat eğitimcisi ve tarihçisi olarak çalışıyor. Atakan, resim ve heykelle başladığı sanat üretimine 90'lardan bu yana fotoğraf, metin ve video gibi farklı disiplinleri katarak devam etti. Pratiği, 2000’lerin başından itibaren Nicolas Bourriaud tarafından 'ilişkisel estetik' kavramı altında toplanan bir grup sanatçıdan etkilendi ve üretimine bu kavram yön verdi. Bu grup içerisindeki sanatçılar gibi Atakan da, izleyici ile bireysel ve kapalı bir etkileşimi esas alan, yapıtı merkeze oturtan bir sanat anlayışı yerine, insan ilişkilerini sıkılaştıran, etkileşimde kataliz işlevi gören bir yaklaşıma yöneldi.

Atakan bireylerin birbirine alternatif yaşayış ve iletişim yolları göstermesi gerektiğine, zamanında geliştirilen güçlü ve idealist uğraşın sürdürülebilir olduğuna inanır. Her çalışmasında, çok katmanlı konuları çeşitli yaklaşımlarla, farklı bağlamlar içinde incelerken, çoğu işi sonradan benimsediği şehri olan İstanbul'u hatırlatan unsurlar ve otobiyografik referanslar içerir. 

Backwards Migration (2012) isimli videoda, İstanbul’daki bir kafede, bir masanın etrafına dizilmiş dört sandalye görünür. Atakan bu görüntü üzerine, küreselleşme çağında yer değiştirme konusuyla ilgili diyaloglardan oluşan ironik bir senaryo yazar. Zaman ilerledikçe izleyici bu konuşmaların, sanatçının şehrin fiziksel ve kültürel değişimiyle ilgili öznel deneyimlerini de yansıttığını anlar. 

Nancy Atakan, d. 1946. Sanatçının önemli sergileri arasında; Çizgiler Caiması, Pi Artworks, Istanbul, Türkiye (2017), Sporting Chances (kişisel), Pi Artworks Londra, İngiltere (2016); Küçük Yüzler, Büyük Bedenler, Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, İstanbul, Türkiye (2015);  Stay With Me, Weserburg Museum, Bremen, Almanya (2015); Türkiye’de Video Sanatının 40 Yılından 40 Video, 25. Ankara Uluslararası Film Festivali, Goethe Enstitüsü, Türkiye (2014); Moving Image, Artinternational, İstanbul, Türkiye (2014); Bizzat Ben Kendim, Bir İkilem Olarak Ben, Cer Modern, Ankara, Türkiye (2013); Places of Memory- Fields of Vision, Invisible Cities Festival, Contemporary Art Center of Thessaloniki, Yunanistan (2012); Hayal ve Hakikat- Türkiye’den Modern ve Çağdaş Kadın Sanatçılar, İstanbul Modern, Türkiye (2011) yer alır.